Tjedni raspored odvoza otpada

Dani u tjednu                                                                      Područje prikupljanja

Ponedjeljak                           Grubine, Drum, Hršćevani, Perića brig, Slivno, Krstatice, Lokvičići (osim Berinovca),

     Lovreć – centar, Mrnjavci i Nikolići

Utorak                                     Kamenmost, Krivodol (osim Crnogoraca), Poljica, Ivanbegovina, Podbablje Gornje,

    Proložac donji (osim Luga, Tolića i Šumeta)

Srijeda                                    Cista Provo, Cista Velika, Biorine, Lovreć – Olujići i Bekavci, Šumet

Četvrtak                                Runović, Sebišna, Lug, Aržano, Svib, Svibić, Dobranje

Petak                                      Zmijavci, Zagvozd, Dobrinče, Medov Dolac, Berinocav, Crnogorci

Subota                                   Proložac Gornji, Ričice, Tolići (Proložac Donji), Studenci

 

Poziv na Javno savjetovanje

Poziv na Javno savjetovanje o Nacrtu Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Lokvičići.

 

Prilozi Programa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske dostupni su za javni uvid u prostorima općine Lokvičići, na adresi Krista Kralja 1, 21263 Krivodol.

 

Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na zadanom obrascu osobno u zgradu općine ili skenirani elektroničkom poštom na adresu: opcina.lokvicici@gmail.com

 

Obrazloženje za Program raspolaganja poljprivrednim zemljištem

Obrazac sudjelovanja

 

Odvojeno prikupljanje otpada i uputa za kompostiranje

Poštovani korisnici usluge,

Ovim putem Vas želimo potaknuti na provođenje aktivnosti kojom će se na jednostavan način, smanjiti količina komunalnog otpada koji se odvozi i odlaže, odvojenim prikupljanjem otpada i uputom za kompostiranje.

Smanjenje odloženog otpada je nužno ostvariti iz razloga što, ako se propisani postoci smanjenja ne ostvare, bit će nemoguće zadržati ovu visinu naknade za odvoz komunalnog otpada, i doći će do  z n a č a j n o g  povećanja cijene jer smo, u tom slučaju, dužni platiti naknadu za odlaganje otpada Fondu za zaštitu okoliša, a Općina poticajnu naknadu Fondu.

Da do toga ne dođe, nužno je biootpad kompostirati prema uputi u primitku.

Općina Lokvičići želi korisnike educirati i zamoliti za postupanje prema uputi, kako se trošak gospodarenja otpadom ne bi morao, na štetu korisnika povećavati. Način odvojenog prikupljanja otpada i uputu za kompostiranje možete preuzeti na linku ispod ovog teksta.

Građani mogu prijaviti prekršitelje za nepropisno odloženi otpad na priloženom obrascu.

Način odvojenog prikupljanja otpada

Uputa za kompostiranje

Odluka SDŽ o novčanoj pomoći za novorođenu djecu

Obavještavamo roditelje djece rođene u 2018. godini da sukladno Odluci Splitsko-dalmatinske županije mogu ostvariti novčanu pomoć za novorođenu djecu. Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete kao i potrebita dokumentacija dostavlja se Splitsko-dalmatinskoj županiji – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Domovinskog rata 2, 21000 Split, u roku od tri mjeseca od dana rođenja djeteta.

Dokumentacija:

Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018. godini

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

Popis potrebitih dokumenata

Presušilo Knezovića jezero u Lokvičićima

Nakon više od trideset godina presušilo je  Knezovića jezero u Lokvičićima.To jezero uz Mamića jezero i Galipovac čini niz predivnih jezera na zapadnim rubovima Imotskog polja.Dugotrajna suša,nakon što je uzrokovala presušenje Modrog jezera,potom više od 80 posto jezera u Ričicama, smanjila na minimum vodostaj  u rijeci Vrljici,jezeru Galipovac,Prološkom blatu, Crvenom jezeru,učinila je još jedan čudesan prizor  u Knezovića jezeru.Već tijekom ovoga tjedna ekipa sastavljena od mještana Lokvičića spustit će se na dno presušenog jezera,kako bi ovjekovječili pejsaž.

Prijedlog urbanističkog plana uređenja turističkog naselja T2- Dolića Draga

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOKVIČIĆI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:350-01/17-02-8

URBROJ:2129/08-17-02-01

Lokvičići, 07.11.2017. godine

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13.,65/17), članka 47. Statuta Općine Lokvičići, (Službeni glasnik općine Lokvičići br. 01/09), i Zaključka načelnika (KLASA:350-01/17-02-07, URBROJ:2129/08-17-02-01 od 07.11.2017. godine) načelnik Općine Lokvičići objavljuje

 

J A V N U    R A S P R A V U

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja T2- Dolića Draga

 

I.         Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja T2-Dolića Draga (u daljnjem tekstu: Prijedlog UPU-a). Prijedlog UPU-a za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te njegovog obrazloženja i sažetka za javnost.

II.      Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a održat će se od 17.11. 2017. do 17.12. 2017. godine.

 

III.    Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog UPU-a bit će izložen u prostoriji općine Lokvičići te će se javni uvid moći obaviti svakim radnim danom od 9:00 do 13::00 sati. Uvid u Prijedlog UPU-a moguć je i na mrežnim stranicama Općine Lokvičići (http//www.lokvičići.hr).

O Prijedlogu UPU-a održat će se javno izlaganje u prostoriji općine Lokvičići dana prosinca 2017. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati.

IV.     Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13., 65/17.), odnosno sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid,
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja,
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u određenom roku.

V.     Svi sudionici u javnoj raspravi, odnosno zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javne rasprave zaključno s 20. prosincem 2017. godine, mogu svoja očitovanja, prijedloge i primjedbe upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog UPU-a na mjestu javnog uvida ili poslati u pisanom obliku na adresu:

OPĆINA LOKVIČIĆI, Krista Kralja 1, LOkvičići 21263 Krivodol.

 

Očitovanja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

NAČELNIK:

                                                                                         Branko Knezović

Skip to content