Poziv na Javno savjetovanje

Poziv na Javno savjetovanje o Nacrtu Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Lokvičići.

 

Prilozi Programa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske dostupni su za javni uvid u prostorima općine Lokvičići, na adresi Krista Kralja 1, 21263 Krivodol.

 

Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na zadanom obrascu osobno u zgradu općine ili skenirani elektroničkom poštom na adresu: opcina.lokvicici@gmail.com

 

Obrazloženje za Program raspolaganja poljprivrednim zemljištem

Obrazac sudjelovanja

 

Odvojeno prikupljanje otpada i uputa za kompostiranje

Poštovani korisnici usluge,

Ovim putem Vas želimo potaknuti na provođenje aktivnosti kojom će se na jednostavan način, smanjiti količina komunalnog otpada koji se odvozi i odlaže, odvojenim prikupljanjem otpada i uputom za kompostiranje.

Smanjenje odloženog otpada je nužno ostvariti iz razloga što, ako se propisani postoci smanjenja ne ostvare, bit će nemoguće zadržati ovu visinu naknade za odvoz komunalnog otpada, i doći će do  z n a č a j n o g  povećanja cijene jer smo, u tom slučaju, dužni platiti naknadu za odlaganje otpada Fondu za zaštitu okoliša, a Općina poticajnu naknadu Fondu.

Da do toga ne dođe, nužno je biootpad kompostirati prema uputi u primitku.

Općina Lokvičići želi korisnike educirati i zamoliti za postupanje prema uputi, kako se trošak gospodarenja otpadom ne bi morao, na štetu korisnika povećavati. Način odvojenog prikupljanja otpada i uputu za kompostiranje možete preuzeti na linku ispod ovog teksta.

Građani mogu prijaviti prekršitelje za nepropisno odloženi otpad na priloženom obrascu.

Način odvojenog prikupljanja otpada

Uputa za kompostiranje

Odluka SDŽ o novčanoj pomoći za novorođenu djecu

Obavještavamo roditelje djece rođene u 2018. godini da sukladno Odluci Splitsko-dalmatinske županije mogu ostvariti novčanu pomoć za novorođenu djecu. Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete kao i potrebita dokumentacija dostavlja se Splitsko-dalmatinskoj županiji – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Domovinskog rata 2, 21000 Split, u roku od tri mjeseca od dana rođenja djeteta.

Dokumentacija:

Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018. godini

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

Popis potrebitih dokumenata

Presušilo Knezovića jezero u Lokvičićima

Nakon više od trideset godina presušilo je  Knezovića jezero u Lokvičićima.To jezero uz Mamića jezero i Galipovac čini niz predivnih jezera na zapadnim rubovima Imotskog polja.Dugotrajna suša,nakon što je uzrokovala presušenje Modrog jezera,potom više od 80 posto jezera u Ričicama, smanjila na minimum vodostaj  u rijeci Vrljici,jezeru Galipovac,Prološkom blatu, Crvenom jezeru,učinila je još jedan čudesan prizor  u Knezovića jezeru.Već tijekom ovoga tjedna ekipa sastavljena od mještana Lokvičića spustit će se na dno presušenog jezera,kako bi ovjekovječili pejsaž.

Prijedlog urbanističkog plana uređenja turističkog naselja T2- Dolića Draga

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOKVIČIĆI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:350-01/17-02-8

URBROJ:2129/08-17-02-01

Lokvičići, 07.11.2017. godine

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13.,65/17), članka 47. Statuta Općine Lokvičići, (Službeni glasnik općine Lokvičići br. 01/09), i Zaključka načelnika (KLASA:350-01/17-02-07, URBROJ:2129/08-17-02-01 od 07.11.2017. godine) načelnik Općine Lokvičići objavljuje

 

J A V N U    R A S P R A V U

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja T2- Dolića Draga

 

I.         Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja T2-Dolića Draga (u daljnjem tekstu: Prijedlog UPU-a). Prijedlog UPU-a za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te njegovog obrazloženja i sažetka za javnost.

II.      Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a održat će se od 17.11. 2017. do 17.12. 2017. godine.

 

III.    Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog UPU-a bit će izložen u prostoriji općine Lokvičići te će se javni uvid moći obaviti svakim radnim danom od 9:00 do 13::00 sati. Uvid u Prijedlog UPU-a moguć je i na mrežnim stranicama Općine Lokvičići (http//www.lokvičići.hr).

O Prijedlogu UPU-a održat će se javno izlaganje u prostoriji općine Lokvičići dana prosinca 2017. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati.

IV.     Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13., 65/17.), odnosno sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid,
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja,
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u određenom roku.

V.     Svi sudionici u javnoj raspravi, odnosno zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javne rasprave zaključno s 20. prosincem 2017. godine, mogu svoja očitovanja, prijedloge i primjedbe upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog UPU-a na mjestu javnog uvida ili poslati u pisanom obliku na adresu:

OPĆINA LOKVIČIĆI, Krista Kralja 1, LOkvičići 21263 Krivodol.

 

Očitovanja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

NAČELNIK:

                                                                                         Branko Knezović