Pred kraj su radovi na sanaciji prvog dijela lokalne ceste Centar Lokvičići – Berinovac investitor Općina Lokvičići