Proračun

Odluka o izvršenju proračuna za 2019.


Plan razvojnih programa 2019


Plan razvojnih programa 2019


Općina Lokvičići- proračun 2019-2021 (OPĆI DIO)

Općina Lokvičići- proračun 2019-2021 (POSEBNI DIO)


Općina Lokvičići- proračun 2019-2021


REBALANS PRORAČUNA ZA 2018. g.(OPĆI DIO)


REBALANS PRORAČUNA ZA 2018. g.(POSEBNI DIO)

REBALANS PRORAČUNA ZA 2018. g.


Proračun općine Lokvičići za 2018. godinu.

Proračun općine Lokvičići za 2017. godinu.

Proračun općine Lokvičići za 2017. godinu.(Posebni dio)