Pozivamo studente s mjestom prebivališta u Općini Lokvičići da dostave potvrde o upisu na studij za akademsku godinu 2020./2021. kako bi ostvarili pravo na određeni broj putnih karata.

Potvrde mogu dostaviti putem maila: opcina.lokvicici@gmail.com, osobno ili preporučeno putem pošte na adresu Općina Lokvičići, Krista Kralja 1 Lokvičići, 21 263 Krivodol.

Poziv za sufinanciranje prijevoza studenata otvoren je do 25.11.2020. godine.

Skip to content