Podjela kanti za odvojeno prikupljanje otpada

Obavještavamo stanovnike Općine Lokvičići da će se od ponedjeljka 14.03.2022. godine do petka 18.03.2022. godine

u vremenu od 09:00 do 13:00 h vršiti podjela kanti za odvojeno prikupljanje otpada u zaseoku Jukići.

Pravo na kante imaju kućanstva koja su evidentirana kao korisnici Čistoće Imotske krajine, a da bi znali tko je na popisu informirajte se na kontakt

telefon: 098 181 5174 (Petar Sabljić).

Molimo da poštujete gore navedeno vrijeme!

Obavijest studentima – prijevoz

Obavještavamo studente koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Lokvičići da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza za akademsku godinu 2021./2022., te se mole studenti da dostave:

  1. Potvrdu o upisu u akademsku godinu 2021./2022.
  2. Presliku osobne iskaznice
  3. Presliku IBAN računa studenta

Molimo studente da gore navedenu dokumentaciju dostave u ured Općine Lokvičići, najkasnije do 15. prosinca 2021. godine osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA LOKVIČIĆI, KRISTA KRALJA 1, LOKVIČIĆI, 21 263 KRIVODOL

Skip to content