zaštita okoliša

                   

                           

REPUBLIKA HRVATSKA                              

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  LOKVIČIĆI

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KRISTA KRALJA 1,LOKVIČIĆI

21 263 KRIVODOL

KLASA: 351-02/16-02/1297

UR.BROJ: 2129/08-02-17-1

OIB: 79516569824

Email:opcina.lokvicici@gmail.com

Lokvičići, 20.01.2017.godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Radnička cesta 80,10000 Zagreb

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša-

područja jedinica Šibenik

MIKE TRIPALA 6

21 000 SPLIT

 

PREDMET: Poduzete aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti

 

  1. Općina Lokvičići prema dogovoru sa jedinicama lokalne samouprave općinom Zmijavci,općinom Runovići i općinom Podbablje zajednički idu u izgradnju jednog reciklažnog dvorišta koje bi bilo smješteno na teritoriju općine Podbablje koja se obvezala ishoditi potrebite dozvole za puštanje u rad reciklažnog dvorišta.

 

  1. Općina Lokvičići odmah iza inspekcijskog nalaza u mjesecu prosincu 2016. godine obavjestila je građane Lokvičića o lokacijama za odvojeno prikupljanje otpada i to papira, stakla, plastike i tekstila.

 

  1. Općina Lokvičićiu drugoj polovici mjeseca siječnja 2017. godine na svojoj stranici upoznala je građane Općine o zaprimanju obavjesti o nepropisno odbačenom otpadu (prijavni formular).

 

S poštovanjem!

 

PROČELNIK:

Petar Sabljić

Odluka o nepropisnom odlaganju otpada

Prijava-lokacije-nepropisno-odbačenog-otpada

Suglasnost na Opće uvjete isporuke prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada za povremene i povlaštene korisnike na području Općine Lokvičići

Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada za domaćinstva na području Općine Lokvičići

Cijene isporuke vode

 

Skip to content