Transparentnost

Datum plaćanjaBroj računa Dobavljač OIBIsporučena roba/ obavljena usluga Iznos računa
10/02/2022184/P2/2HOTEL PETRIJEVCI59987667455Usluga smještaja251.00
10/02/2022176375-S373-2INA d.d.27759560625Eurodizel605.47
10/03/2022128/1/2022 A.T.N. INŽENJERING d.o.o.46142243642Rasvjetni stupi28,750.00
10/04/2022400483-S430-1INA d.d.27759560625Eurodizel588.78
10/06/202212/001/1MANDIGO j.d.o.o.08037387363Sanacija poljskih putova 31,554.00
10/07/2022126/P52/2K-M d.o.o.11019630025Sanacija oštećene Tk infrastrukture3,125.00
10/11/2022392701/23/1LUKOIL CROATIA d.o.o.84740716328Eurodizel549.07
10/14/202211288834HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.57500462912Nadoplata iznosa ENC2,000.00
10/14/202222091002879HPB 87939104217Naknada za usluge platnog prometa256.50
10/14/202238-C-360CORONA MURALIS j.d.o.o. 62941003722Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lokvičići (spoj na ŽC 6157 i ŽC 6177)213,952.50
10/16/2022179171/111008/1CORAL CROATIA d.o.o. 72594208197Eurodizel591.51
17.10.202208-0922-0589949FINANCIJSKA AGENCIJA85821130368Fina e-paket125.00
17.10.202208-0922-0589949FINANCIJSKA AGENCIJA85821130368Korištenje servisa e-račun12.50
17.10.2022DJEČJI VRTIĆ-IMOTSKI46142243642Sufinanciranje dječjeg vrtića1,500.00
17.10.202244-283-2ŠKOLSKA KNJIGA D.D.38967655335Financiranje radnih bilježnica5,339.00
17.10.20222500100010-220920-5HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT43965974818Električna energija14,999.57
17.10.2022 140/U01/0HOTEL ZDILAR,VL.VINKO ZDILAR26035281173Reprezentacija1,665.00
17.10.202281-01-01ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAV50922695010Odvoz komunalnog otpada-groblje976.32
17.10.20222301049735-22090-3HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT43965974818Električna energija692.67
17.10.2022 59-1-1DJEČJI VRTIĆ LOPTICA76924218245Sufinanciranje dječjeg vrtića7,200.00
17.10.20225873/019/2METALIA-AUTO, D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELI38065977917Autodijelovi951.60
17.10.20220155-30990100-0922ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. ZA OBAV50922695010Odvoz komunalnog otpada- zgrada Općine70.51
17.10.20221288-M01-2ANGELINA GUDELJ - ZAG, VL. ANGELINA GUDE15330439545Uredski materijal 579.00
17.10.20225030785589-277-3HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE81793146560Usluge telefona883.38
17.10.20221275-M01-2ANGELINA GUDELJ - ZAG, VL. ANGELINA GUDE15330439545Održavanje web stranice437.50
10/19/202228/001/1MANDIGO j.d.o.o.08037387363Izgradnja sustava JR uz nogostup na ŽC 6177120,000.00
10/20/2022298884-S256-1INA d.d.27759560625Eurodizel634.42
10/21/202237-1-100BARTULOVIĆ - PULJIĆ PROJEKTIRANJE D.O.O. 68474663422Usluge stručnog nadzora na sanaciji nerazvrstanih cesta (spoj na ŽC 6157 i ŽC 6177) 8,750.00
10/26/202259163-5192-2PETROL d.o.o.75550985023Eurodizel610.70
27.10.2022.1879-1-1FORTY TWO47239025735Usluga smještaja233.00
31.10.2022.145-10-22AUTOHERC D.O.O.61310455064Prijevoz srednjoškolaca 9,112.50
31.10.2022.9920657967HPB d.d.87939104217Anuitet kredita50,059.45
09.11.2022.2440LUKOIL CROATIA d.o.o.84740716328Eurodizel684.50
09.11.2022.50-P-360ROMB d.o.o. 85719033931Plaćanje po cesiji Vodovod84,943.75
10.11.2022.55-C-360CORONA MURALIS j.d.o.o. 62941003722Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lokvičići (spoj na ŽC 6157 i ŽC 6177)236,047.50
11/11/202255-C-360CORONA MURALIS j.d.o.o. 62941003722Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Lokvičići (spoj na ŽC 6157 i ŽC 6177)58,265.63
11.11.2022.2440TIFON77607495225Eurodizel619.53
11/14/2022METALIA-AUTO, D.O.O. 38065977917Autodijelovi204.00
15.11.2022.172/01/1ELJUGA d.o.o.78559382175Ferali Veliki
16.11.2022 1399-M01-2ANGELINA GUDELJ - ZAG, VL. ANGELINA GUDE15330439545Održavanje web stranice437,50
16.11.2022356/1/1JOSIP ŽDERO - AGRO-SHOP47164976669Set svitka40,00
16.11.2022F-142/1/1/2022/FINADL STRUKTURA D.O.O.66445349777Usluge stručnog nadzora na radovima sanacije nerazvrstanih spojnih cesta na ŽC 6177, ŽC 6174 i ŽC61576.375,00
16.11.20221767-3904-1PROFIL KLETT D.O.O. ZA IZDAVAČKU DJELAT95803232921Radne blježnice za OŠ2.691,00
16.11.2022 51/3/2MIJO TOLIĆ SVIJET STAKLA, VL. MIJO TOLI20179846309Uokvirenje slike1.000,00
16.11.2022 45-1-100BARTULOVIĆ - PULJIĆ PROJEKTIRANJE D.O.68474663422Stručni Ndzor izgradnja ogradnog zida u groblju 3.954,89
16.11.2022 25-1022-0652217FINANCIJSKA AGENCIJA8582113036812,50
16.11.2022 90-01-01ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. 50922695010Odvoz komunalnog otpada-groblje976,32
16.11.2022156-10-22AUTOHERC D.O.O. PRIJEVOZ PUTNIKA61310455064Prijevoz srednjoškolaca 9.112,50
16.11.2022 68-1-1DJEČJI VRTIĆ LOPTICA76924218245Usluga e- račun 7.200,00
16.11.2022 0157-30990100-1022ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O. 50922695010Odvoz komunalnog otpada- zgrada Općine70,51
16.11.20222500100010-221020-3HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT43965974818Električna energija4.786,60
16.11.202208-1022-0664999FINANCIJSKA AGENCIJA85821130368Fina e-paket125,00
16.11.2022 170/U01/0HOTEL ZDILAR,VL.VINKO ZDILAR26035281173Reprezentacija1.790,00
16.11.20225030785589-278-1HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE81793146560Usluge telefona837,04
16.11.20222301049735-221020-1HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT43965974818Električna energija263,52
21.11.2022.2440PETROL d.o.o.75550985023Eurodizel658.18
21.11.2022.63/1/1ASFALT AB d.o.o.80601028296Sanacija nerazvrstanih spojnih cesta na ŽC6177, ŽC6174 I ŽC 6157250,000.00
21.11.2022. 22101002872HRVATSKA POŠTANSKA BANKA 87939104217Naknada za usluge platnog prometa220.35
11/21/20224815-91681501-1022VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o.41272392545Vodoopskrba105.63
11/22/202226/2017DRŽAVNI PRORAČUN Plaćanje po ovršnom prijedlogu5000
22.11.2022.28/001/1MANDIGO j.d.o.o.08037387363Izgradnja sustava JR uz nogostup na ŽC 617743,825.00
23.11.2022.87-22-01PINUS POINT d.o.o.45221226795Uređenje parkinga 20,000.00
11/24/2022ŽUPA KRISTA KRALJADonacija vjerskoj zajednici6,000.00
11/24/2022VATROGASNA ZAJEDNICA SDŽPlaćanje za JVP Imotski8,000.00
24.11.2022.DVD LOVREĆPlaćanje za DVD Lovreć2,000.00
25.11.2022.PRIJEVOZ STUDENATAPlaćanje prijevoza 38,000.00
25.11.2022.2022-ST-000111FILIR D.O.O.66118697525Dar djeci sv. Nikola851.38
27.11.2022.CASSANDRA RESTORAN ZAGREBReprezentacija329.00
27.11.2022.LUKOIL CROATIA d.o.o.84740716328Eurodizel602.38
29.11.2022.ŽUPANIJSKA ORGAIZACIJA HDZ-aFinanciranje političkih stranaka7,000.00
29.11.2022.UDRUGA HVIDRAPrijenos za udruge2,000.00
29.11.2022.INA d.d.27759560625Eurodizel610.50
04.12.2022.INA d.d.27759560625Eurodizel614.75
05.12.2022.33/001/1MANDIGO j.d.o.o.8037387363Uređenje sportskog dječjeg igrališta Berinovac 110,641.25
07.12.2022.INA d.d.27759560625Eurodizel608.00
12/09/2022437856-S464-2INA d.d.27759560625Eurodizel526.77
12/12/20222500100010-221021-1HEP ELEKTRA D.O.O.43965974818Električna energija6,659.07
12/12/20222301049735-221021-0HEP ELEKTRA D.O.O.43965974818Električna energija1,013.46
12/14/202222111002854HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.87939104217Bankarske usluge 334.70
12/16/202215/001/1MANDIGO j.d.o.o.080373873633,750.05
12/16/20229611-3000-33VULKAL d.o.o.90439696130Autogume 4,377.30
12/16/2022172-11-22AUTOHERC D.O.O.61310455064Prijevoz srednjoškolaca 9,112.50
12/16/20221568-M01-2ZAG IMOTSKI15330439545Održavanje web stranice437.50
12/16/20221575-M01-2ZAG IMOTSKI15330439545Uredski materijal 395.00
12/16/202256-1-100BARTULOVIĆ-PULJIĆ PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA NEKRET68474663422Usluge stručnog nadzora8,213.63
12/16/202275-1-1DJEČJI VRTIĆ LOPTICA76924218245Sufinanciranje dječjeg vrtića7,200.00
12/16/202211/20/22RADIX OBRT ZA CVJEĆARSKE USLUGE70658181627Rashodi protokola1,767.00
12/16/202210/11/12/2022DJEČJI VRTIĆ IM OTSKI46142243642Sufinanciranje dječjeg vrtića4,500.00
12/16/20220169-30990100-1122ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O.50922695010Odvoz komunalnog otpada105.77
12/16/202299-01-01ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE D.O.O.50922695010Odvoz komunalnog otpada976.32
12/16/2022164291/2/1HRVATSKI TELEKOM D.D.81793146560Usluge telefona828.70
12/16/20225084-91681501-1122VODOVOD IMOTSKE KRAJINE41272392545Vodoopskrba24.86
12/16/202208-1122-0713881FINA85821130368Fina e-paket125.00
12/16/2022188/U01/0HOTEL ZDILAR26035281173Reprezentacija1,680.00
12/16/202225-1122-0698514FINA85821130368E račun naknada za korištenje 12.50
12/16/20222301049735-221120-8HEP ELEKTRA D.O.O.43965974818Električna energija421.44
12/16/20222500100010-221120-0HEP ELEKTRA D.O.O.43965974818Električna energija8,372.17
12/16/20222301049735-221121-6HEP ELEKTRA D.O.O.43965974818Električna energija112.59
12/16/2022904-1-2KOPIRING D.O.O.05056683188Uredski materijal 270.00
12/16/20221422/02/02JAROVIT d.o.o.86723183970Autodijelovi1,491.25
12/22/20224008/1/1JAVNI BILJEŽNIK PETAR UJEVIĆ42861355479Solemizacija bjanko zadužnica332.50
12/22/20222682-3904-1PROFIL KLETT d.o.o.95803232921Radne blježnice za OŠ484.49
12/22/20224062/1/1JAVNI BILJEŽNIK PETAR UJEVIĆ42861355479Solemizacija bjanko zadužnica166.25
12/28/202255-C-360CORONA MURALIS62941003722Nerazvrstane ceste76,300.00
12/28/202219-K-360Kosinus d.o.o.53405324534Ogradni zid u groblju 73,563.75
12/28/20221657/U03/1INES OBRT ZA UGOSTITELJSTVO09548723309Reprezentacija480.00
12/30/202287-22-01PINUS POINT45221226795Uređenje parkinga 23,750.00
12/30/202230/001/1MANDIGO j.d.o.o.08037387363Javna rasvjeta 109,962.50
12/30/202234/001/1MANDIGO j.d.o.o.08037387363Uređenje dječjih igrališta350,000.00
12/30/20221/FIN/1M-I PROJEKT D.O.O.14548713349Uređenje hortikulturnih površina 58,705.00
Skip to content