Obavještavamo studente koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Lokvičići da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza za akademsku godinu 2021./2022., te se mole studenti da dostave:

  1. Potvrdu o upisu u akademsku godinu 2021./2022.
  2. Presliku osobne iskaznice
  3. Presliku IBAN računa studenta

Molimo studente da gore navedenu dokumentaciju dostave u ured Općine Lokvičići, najkasnije do 15. prosinca 2021. godine osobno ili putem pošte na adresu: OPĆINA LOKVIČIĆI, KRISTA KRALJA 1, LOKVIČIĆI, 21 263 KRIVODOL

Skip to content