Obavještavamo stanovnike Općine Lokvičići da će se od ponedjeljka 14.03.2022. godine do petka 18.03.2022. godine

u vremenu od 09:00 do 13:00 h vršiti podjela kanti za odvojeno prikupljanje otpada u zaseoku Jukići.

Pravo na kante imaju kućanstva koja su evidentirana kao korisnici Čistoće Imotske krajine, a da bi znali tko je na popisu informirajte se na kontakt

telefon: 098 181 5174 (Petar Sabljić).

Molimo da poštujete gore navedeno vrijeme!

Skip to content