Obavještavamo studente koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Lokvičići kako bi ostvarili pravo na naknadu za prijevoz u akademskoj godini 2023/2024 da dostave:

1. Potvrdu o upisu u akademsku godinu 2023/2024
2. Presliku osobne iskaznice
3. Presliku IBAN računa studenta

Molimo studente da gore navedenu dokumentaciju dostave u ured Općine Lokvičići, najkasnije do 15. studenoga 2023. godine osobno, putem pošte na adresu: OPĆINA LOKVIČIĆI, KRISTA KRALJA 1, LOKVIČIĆI, 21 263 KRIVODOL ili na e-mail: opcina.lokvicici@gmail.com

Skip to content