Pozivamo studente s mjestom prebivališta u Općini Lokvičići da dostave potvrde o upisu na studij za akademsku godinu 2019./2020. kako bi ostvarili pravo na određeni broj putnih karata.
Studenti sa pravom sufinancirane karte su dužni su se  javiti agenciji FlixBus na sljedeće kontakte:

  • mail: agencija@flixbus.hr
  • kontakt telefon 01/ 44 00 481

 Studenti su dužni dostaviti:

  • Potvrdu Općine
  • Ispunjenu i potpisanu izjavu studenta (izjavu preuzmite ovdje)

 

Izjava studenta


 

Skip to content