Naziv projekta:
Projekt zaželi u Lokvičićima

Vrijednost projekta koji sufinancira EU:
1.004.354,00 kn

financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda

Operativni program:
Učinkoviti ljudski potencijal 2014. – 2020.

Broj zaposlenih žena

Broj krajnjih korisnika

Broj podijeljenih paketa

Program Zaželi u Lokvičićima- podijeljeni prvi paketi s higijenskim i kućanskim  potrepštinama

 

U projektu Zaželi jedna od glavnih aktivnosti je i nabava, te podjela paketa  higijenskih i kućanskih potrepština krajnjim korisnicima projekta, tj. osobama starije životne dobi kojima zaposlene gerontodomaćice pomažu u njihovim kućanstvima.

U sklopu „Projekta Zaželi u Lokvičićima“ tvrtka INDOR d.o.o. Zagreb  je odbrani isporučitelj koja je dostavila pakete za 30 krajnjih korisnika na području naše općine.

Svi podijeljeni paketi sadrže osnovne higijenske i kućanske artikle koji na zadovoljstvo korisnika, ali i na zadovoljstvo zaposlenih gerontodomaćica, olakšavaju održavanje kućanstava krajnjih korisnika čistim i ugodnim za život.

Nabava higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike financirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

 

Uspješno završena edukacija za gerontodomaćice

U sklopu „Projekta Zaželi u Lokvičićima“ 6 zaposlenih žena, pripadnice teže zapošljivih skupina uspješno su završile program edukacije za gerontodomaćice, te su im  uručena Uvjerenja o osposobljavanju.

Edukacija uključuje sljedeće nastavne cjeline:

  • OSNOVE GERONTOLOGIJE
  • POSLOVI GERONTODOMAĆICE
  • ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ
  • PRAKTIČNA NASTAVA

Ova Uvjerenja o osposobljavanju će ženama olakšati potragu za poslom na sličnim radnim mjestima nakon završetka Projekta.

 

Danas je održano uvodno predstavljanje programa „Projekt Zaželi u Lokvičićima“.

 

„Projekt Zaželi u Lokvičićima“ opravdan je prema odredbama Uputa za prijavitelje jer se provodi u ruralnom području I. skupine prema indeksu razvijenosti.

 

Partneri u projektu su  Centar za socijalnu skrb Imotski i Hrvatski zavod za zapošljavanje

Lokvičići su općina Splitsko -dalmatinske županije u kojoj je stopa nezaposlenosti veća nego je prosjek Republike Hrvatske.

U našoj Općini prema dostupnim podacima iz zadnjeg popisa stanovništva 2011. g živi 807 osoba, od čega 406 muškaraca, a 401 žena. Među njima je 60 radno aktivnih žena starijih od 50 godina. Od ukupnog broja žena njih 47 je nezaposleno prema podacima iz evidencije nezaposlenih na dan 31.01.2018.

 

Svrha projekta je zapošljavanje pripadnica teže zapošljivih skupina u koje se ubrajaju žene iznad 50 godina starosti, s najviše završenom SSS.

U našem Projektu je predviđeno zapošljavanje 6 gerontodomaćica, koje će pristupiti stručnom osposobljavanju, kako bi prilikom izlaska iz projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Također projektom se potiče razvoj socijalne usluge za 26 starijih i nemoćnih korisnika.

 

Provedba projekta u razdoblju od 30 mjeseci će pozitivno utjecati na zadanu ciljnu skupinu, nezaposlene žene, uključujući dugotrajno nezaposlene kroz zapošljavanje i edukaciju, ali i na krajnje korisnike kroz osiguranu skrb i brigu u trajanju od 24 mjeseca.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.004.354,00 kn (projekt je 100% financiran bespovratnim sredstvima Europske unije)

Trajanje projekta: 30 mjeseci, od čega je voditeljica/koordinatorica u radnom odnosu u trajanju 30 mjeseci, a naše gerontodomaćice 24 mjeseca.

Lokvičići, 01.02.2019.

Izjava o pristanku na osposobljavanje

Izjava – osobni podaci

Skip to content