Naziv projekta:
Projekt zaželi u Lokvičićima II

Opis projekta:
Zapošljavanje 6 žena na području općine Lokvičići na poslovima potpore, podrške i ispomoći u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Povećanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba te sprečavanje njihove socijalne isključenosti.Osnaživanje radnog potencijala teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici te uključivanje u obrazovne programe sukladno potrebama na tržištu rada.

Razdoblje provedbe projekta:
od 25.05.2021. g. – 25.08.2022. g.

Vrijednost projekta koji sufinancira EU:
557.100,00 kn

Financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda

Operativni program:
Učinkoviti ljudski potencijal 2014. – 2020.

  Kontakt telefon:
853-700 Marina Štrljić

Broj zaposlenih žena

Broj krajnjih korisnika

Broj podijeljenih paketa

Uspješno završen „Projekt Zaželi u Lokvičićima II“

Održana je završna konferencija projekta “Projekt Zaželi u Lokvičićima II”. Na samom početku konferencije nazočne je pozdravila voditeljica projekta koja je kroz kratku prezentaciju predstavila elemente projekta, provedene aktivnosti i ostvarene rezultate. Naglasivši da su odobrena i opravdana sva do sada potraživana sredstva, voditeljica je zahvalila svima koji su na bilo koji način doprinijeli uspješnom završetku projekta.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program učinkoviti ljudski potencijali. Nositelj projekta je Općina Lokvičići, a trajanje projekta je 15 mjeseci. Sam projekt započeo je u svibnju 2021. godine, a trajao je  do 25. kolovoza 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi  557.100,00kn što je ujedno i iznos bespovratnih sredstava iz EU.

Dvanaest mjeseci 6 zaposlenih žena na projektu obilazilo je 36 starijih i nemoćnih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Velik broj korisnika živi sam pa su takvi ponajprije željni da ih netko sasluša i uputi im toplu riječ, a zatim da obavi i neke od ostalih usluga pomoći koje ovaj projekt obuhvaća. Također, paketi s kućanskim potrepštinama redovito su dostavljani, a voditeljica projekta pomagala je pri dostavi istih i vršila kontrole rada te obilazila korisnike koji su u  mnogim susretima hvalili projekt.

Održana uvodna  prezentacija programa „Projekt Zaželi u Lokvičićima II“

 

12.08.2021. g. u prostorijama Općine Lokvičići održana je uvodna prezentacija programa “Projekt Zaželi u Lokvičićima II“.  Predstavljeni su aktivnosti, elementi, ciljevi, svrha i opravdanost Projekta.

 

Nositelj Projekta je Općina Lokvičići.

Obvezni partneri na ovom projektu su Centar za socijalnu skrb Imotski koji na Projektu osigurava da korisnik potpore i podrške ne može biti korisnik iste unutar ovog projekta, ako je predmetna usluga podrške i potpore osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split će surađivati s nositeljem projekta u identifikaciji žena iz ciljane skupine. Kao obavezni partner, osigurava da su sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine te je u obvezi osigurati i dokaze o istome.

 

 

Svrha projekta je zapošljavanje 6 pripadnica teže zapošljivih skupina u koje se ubrajaju žene iznad 50 godina starosti, s najviše završenom SSS.

Druga relevantna aktivnost ovog Projekta je edukacija žena kako bi iste završetkom ovog Projekta bile konkurentne na tržištu rada.

Također, Projektom se potiče razvoj socijalne usluge za 36 starijih i nemoćnih korisnika.

Provedba Projekta u razdoblju od 15 mjeseci pozitivno će utjecati na psihološko zdravlje ciljanih skupina na način da će im se umanjiti osjećaj općeg nezadovoljstva, nedostatak životne vizije i perspektive. Također, Projekt pozitivno utječe i na ekonomsko stanje pripadnica ciljane skupine, kao i na smanjenje visoke razine socijalne izolacije uzrokovane dugotrajnom nezaposlenošću, kao i na krajnje korisnike kroz osiguranu skrb i brigu u trajanju od 12 mjeseci.

 

Ukupna vrijednost projekta: 557.100,00 kn (financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda)                                                                                                                            

Trajanje projekta: 15 mjeseci, od čega je voditeljica/koordinatorica u radnom odnosu u trajanju 15 mjeseci, a gerontodomaćice 12 mjeseci.

Skip to content